تلفن های داخلی

سمت نام داخلی
مشاور مالی دکتر فرهنگ پیرویان 128
مسئول دفتر مدیران ارشد صدیقه خوش عهد 104-105
مسئول دفتر مدیران ارشد ساره کشاورزی 104-105
کارشناس CRM غزاله شاکری 102
مدیر منابع انسانی نسرین ناظمی 122
سرپرست اداری حسین ربیعی 124
کارشناس مستندسازی و دبیرخانه شراره ثابت 125
کارشناس اداری و منابع انسانی مهسا فتوت 126
سرپرست فناوری و مدرنیزاسیون امین روانبخش 130
کارشناس فناوری بابک گودرزی 131
کارشناس فناوری احد سعیدی 101
کارشناس فناوری علیرضا شایق 101
کارشناس مالی علیرضا ستوده نیا 134
مدیر مالی کوروش دشمن زیاری 136
کارشناس مالی سارا عباسی 133
کارشناس مالی نگار رسام 133
کارشناس مالی علیرضا اباذری نژاد 137
معاونت اجرایی احمدرضا قائدی 313
معاونت فنی و بازرگانی محسن کیانی 310
سرپرست فنی کامبیز زاهد 301
سرپرست مدیریت و کنترل پروژه سعید سعادت نژاد 304
کارشناس فنی امین روزی طلب 302
سرپرست بازاریابی و فروش صنعت احسان عصفوری 403
کارشناس بازرگانی طاهره استوار 316
کارشناس برنامه ریزی و تامین مسعود خواجه نژادیان 315
کارشناس برنامه ریزی و تامین کامیار پریور 314
کارشناس طراحی معماری زهرا راوری 406
کارشناس طراحی معماری محمد علی فرهنگ منش 405
سرپرست حقوقی جهانگیر قهرمانی 210
کارشناس حقوقی فرجام پیرویان 214
کارشناس حقوقی شهرام افسری 210
مدیر کسب و کار بهمن فضیلت معدلی 212
کارشناس فروش ماریا عسکری 204
کارشناس فروش احسان آبداری 204
کارشناس فروش سید سعید سجادیان 206
کارشناس فروش ابراهیم قاسمی وند 206
سرپرست برنامه ریزی و استراتژیک علی پیمان راد 303
کارشناس برنامه ریزی و استراتژیک مرضیه فولادچنگ 317
مسئولHSE حسین سربی 317
مدیر طراحی محسن سعیدیان 409
مدیر صنعت بیژن بصیری جهرمی 408
کارشناس فنی پنگان زهرا صف شکن 318
تدارکات و پشتیبانی مسعود کاووسی 403
خدمات-آبدارخانه طبقه 5 زهرا پور غلام میمندی 111
سمت نام داخلی
    سبد خرید