تنظیمات نرم افزار مترموست بر روی دستگاه های محتلف

 مترموست || تنظیمات نسخه دسکتاپ و گوشی ها

Server URL https://chat.mscocivil.com
Server Display Name: msco

گزارشات Bi کاربردی

Bi

مدیریت پروژه

PMIS

جستجو سریع PIM

Search PIM

ثبت PIM وب

PIM

برنامه جلسات

Calendar

ایمیل سازمانی

MSCOCIVIL.COM@

گیت ورود و خروج

GATE

سامانه آموزش

LMS

تلفن های داخلی

لیست شماره داخلی ها

بانک نرم افزارها

Software

الگو نام گذاری فایل

 نام گذاری فایل ها درفایل سرور

تحقیقات و توسعه

R&D

اتوماسیون اداری آیکن

ican

داشبورد مهندسی سازان

ورود به سیستم

درصورت مواجه با ایراد با واحــــــد فــنــاوری داخلی 130 آقای روانبخش 09171102550 تماس حاصل فرمایید